DMCA Patakaran

Maaari mong hilingin ang pag-alis ng anumang materyal na nai-copyright sa iyo. Kung nahanap mo ang naturang materyal alinman sa nai-post dito o naka-link sa, maaari kang makipag-ugnay sa amin at humiling ng pagtanggal.

Ang mga sumusunod na elemento ay dapat isama sa iyong paghahabol sa paglabag sa copyright:

1. Magbigay ng katibayan ng awtorisadong tao na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na sinasabing lumalabag.

2. Magbigay ng sapat na impormasyon sa pakikipag-ugnay upang maaari kaming makipag-ugnay sa iyo. Dapat mo ring isama ang isang wastong email address.

3. Ang isang pahayag na ang nagrereklamo na partido ay may paniniwala na ang mabuting paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente, o batas.

4. Ang isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang nagrereklamo na partido ay awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na sinasabing lumalabag.

5. Kailangang lagdaan ng awtorisadong tao upang kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na sinasabing nilabag.

Ipadala ang nakasulat na abiso sa paglabag sa email:

[protektado ng email] 

Mangyaring payagan ang 2 araw ng negosyo para sa pag-alis ng materyal ng copyright.