INTELLECTUAL RIGHTS PROPERTY

Kung sakaling magkaroon ng anumang mga alalahanin o reklamo tungkol sa posibleng paglabag sa mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari, mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba upang matukoy nang may katiyakan ang mga karapatan na sinasabing nilabag at ang mga akusado na produkto (s).